Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
  • bip

Dofinansowanie zakupu urządzeń robotycznych

Fundusz Medyczny - subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Dofinansowanie zakupu urządzeń robotycznych ze środków Subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego na realizację zadania pn.

 

Doposażenie Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w nowoczesne roboty rehabilitacyjne

 

W dniu 26 października 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Śląskim Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. została zawarta umowa nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22839/2023/1689/19 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

DOFINANSOWANIE: 977.292,97 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.000.505,33 zł

 

W ramach zadania Centrum Reumatologii Sp. z o.o. zostało doposażone w stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych oraz dwa mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała.

Flaga Polski Godło Polski