Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
 • bip

Deklaracja dostępności

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.reumatologiczny.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11

43-450 Ustroń

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15

Deklarację zmodyfikowano dnia: 2023-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot oraz raportu przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Giżyński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (33) 854 26 40 wew. 212.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek poprzez stronę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Szpitalnej 11. Szpital zlokalizowany jest w jednym budynku. W/w lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Do budynku szpitala prowadzą dwa wejścia:
  1. wejście główne od strony ulicy Szpitalnej 11, przy dużym parkingu,
  2. wejście od strony Izby Przyjęć.
 2. Bezpośrednio przed głównym wejściem wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi automatycznie otwierane, dwuskrzydłowe, umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście główne -Tablica informacyjna, recepcja, znaki poziome.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.
 7. Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych/komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 9. W sytuacji zagrożenia pożarowego podawane są komunikaty głosowe, w budynku w sposób czytelny oznaczone są drogi ewakuacyjne, personel wyszkolony jest z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkach obsługi pacjenta.

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. zapewnia - świadczoną na miejscu - pomoc tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Reumatologii.

O potrzebie skorzystania z usługi można także poinformować elektronicznie, wysyłając e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 33 854 26 40 wew. 212 - również z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wizyty.

Pobierz pliki:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza