Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
  • bip

Dla kontrahentów

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych i Umów:

tel: 33/854 26 40 wew. 213

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula Informacyjna względem kontrahentów

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Szpitalnej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527630,NIP: 5482667715, REGON: 2436937971 reprezentowany przez Janusz Król

Dane do kontaktu:
•    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    numer telefonu: 33 854 26 40
•    Inspektor Ochrony Danych - Jacek Kozłowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: 512 088 677

Państwa Prawa:
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym do przeprowadzenia przetargu, realizacji umowy już zawartej, oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym sprawozdań, rozliczeń podatkowych, archiwizacji, etc. Dane osobowe mogą również być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacja umowy. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów, o których mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
•    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
•    podwykonawcy wykonujący zadania zlecone w imieniu Administratora,
•    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone przez Administratora.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jak również Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.