Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
 • bip

Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za zdjęcia RTG na płycie CD

Sposób udostępnienia

Cena

Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

16,29 zł

Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

0,57 zł

Udostępnienie  dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, tj. płyta CD - dotyczy wyłącznie wyników badań rejestrowanych w tej formie

3,25 zł

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dotyczy przesyłki dokumentacji opłaconej w Kasie Centrum Reumatologii Sp. z o.o.)

według stawek Poczty Polskiej

Koszt przesyłki dokumentacji medycznej - list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru płatny za pobraniem

według stawek Poczty Polskiej

Zgodnie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

 1. Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.):

      1) cena jednej strony wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej — nie może
  przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego
  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
  Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.
  Dz. U. 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.); począwszy od pierwszego dnia miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

     2) cena jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może
  przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

     3) cena udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie
  może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

     4) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w zadanym zakresie nie zostanie pobierana opłata (art. 28 ust.1 pkt 2a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  2.    Ceny podane w cenniku są cenami brutto.
  3.    Każdą rozpoczętą stronę uważa się za całą.