Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
  • bip

Oddział Śląski PTR

Ustroń 16.07.2023

 

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, we współpracy z Oddziałem Małopolskim, organizuje V Śląsko-Małopolskie Spotkania Reumatologiczne, które odbędą się 20 - 21 października2023 roku w hotelu Magnus Golden Tulip w Bielsku-Białej.

Tematyką spotkania będzie diagnostyka obrazowa i postępowanie w spondyloartropatiach zapalnych oraz włóknienie śródmiąższowe płuc w chorobach układowych.

Warunkiem uczestnictwa jest opłata ponoszona przez Uczestnika w wysokości 150 zł, wpłacona na konto, które podamy w następnym komunikacie.

Proszę śledzić napływające do Państwa wiadomości na swojej poczcie elektronicznej i/lub na stronie internetowej Śląskiego Oddziału PTR.

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału PTR

Przewodnicząca Zarządu

Anita Tokarczyk-Knapik

*** *** *** *** *** ***

 

Ustroń, 20.04.2023

 

22 kwietnia 2023 roku w Śląskim Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu (sala nr 101 im. prof Z. Gburka) odbędzie się zebranie (początek 10:00) poświęcone tematyce: Toczeń rumieniowaty układowy - co powinien wiedzieć każdy reumatolog w obliczu nowego programu terapeutycznego. Szczegóły dotyczące programu zebrania oraz regulaminu kształcenia zawodowego lekarzy dostępne są poniżej (po kliknięciu). 

PROGRAM ZEBRANIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO LEKARZY

 

*** *** *** *** *** ***

 

Ustroń, 5.05.2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego przypominam i zapraszam na zebranie sprawozdawczo-wyborcze - 15 maja 2021 roku, o godzinie 10:00 - w Sali Konferencyjnej im. prof. Zbigniewa Gburka Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu.

Program zebrania przedstawia się następująco:

10:00-10:10 Otwarcie zebrania - Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTR dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

10:10-10:25 "Zmiany w programach lekowych w reumatologii w 2021 roku" - dr n. med. Marcin Stajszczyk

10:25-10:40 "Nowe możliwości leczenia ŁZS" - dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

Część sprawozdawczo-wyborcza

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Odczytanie programu zebrania, zgłaszanie wniosków dodatkowych do programu

3. Uchwalenie programu zebrania

4. Wybór 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej

5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu: Prezesa i Skarbnika

6. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

7. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Oddziału Śląskiego PTR

8. Prezentacja programu kandydatów

9. Wybór Prezesa drogą tajnego głosowania

10. Zgłaszanie kandydatur członków Zarządu

11. Wybór członków Zarządu drogą tajnego głosowania

12. Zgłaszanie kandydatur członków Komisji Rewizyjnej

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej drogą tajnego głosowania

14. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie PTR

15. Wybór delegatów drogą głosowania tajnego

16. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walne Zgromadzenie PTR

17. Zamknięcie zebrania

 

W imieniu Zarządu

Przewodnicząca OŚPTR

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

 

*** *** *** *** *** *** 

 

Ustroń, 14.04.2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Zbliża się czas wyborów nowego składu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Walne Zgromadzenie Delegatów miało odbyć się we wrześniu 2020 roku, lecz niestety przeszkodziła nam w tym pandemia.

Termin wyborów jest aktualnie przewidziany na wrzesień 2021 r.

Zgodnie ze Statutem PTR, co najmniej 3 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, jesteśmy zobowiazani zorganizować zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach Wojewódzkich PTR.

W związku z tym, że większość z nas została zaszczepiona podwójną dawką szczepionki przeciwko SARS-COV-2, Zarząd Oddziału Śląskiego podjął decyzję o terminie zebrania 15 maja 2021 o godzinie 10:00 w siedzibie Zarządu tj. w Centrum Reumatologii w Ustroniu.

Porządek zebrania zostanie Państwu przedstawiony w kolejnych informacjach mailowych.

 

W imieniu Zarządu

Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTR

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

 

*** *** *** *** *** ***

 

Ustroń, 08.06.2020

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz organizatora Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod nazwą Śląskie Spotkania Reumatologiczno-Ortopedyczno-Rehabilitacyjne, która miała się odbyć w Ustroniu w terminie 19-21.11.2020 r., informuję, iż podjęliśmy zgodnie decyzję o przeniesieniu naszych uroczystości i spotkania naukowego na jesień 2021 r.

Po ustaleniu nowego terminu zamieścimy stosowną wiadomość na stronie internetowej.

 

Łączę wyrazy szacunku i życzenia dobrego zdrowia

dla wszystkich Państwa i Ich Rodzin,

Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTR

 

*** *** *** *** *** *** 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Z uwagi na zaistniałą, i wciąż mającą miejsce, sytuację epidemiologiczną w kraju, nie jest możliwe w chwili obecnej organizowanie naszych cyklicznych spotkań szkoleniowo-naukowych w ramach zebrań Śląskiego Oddziału PTR.

Wobec powyższego, planowane na 30 maja zebranie sprawozdawczo-wyborcze zostaje odwołane. Termin Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zostanie określony po otrzymaniu wytycznych ze strony Zarządu Głównego, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni, zgodnie ze Statutem PTR, najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym zebraniem.

Z poważaniem,

Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTR

 

*** *** *** *** *** *** 

 

Zarząd Oddziału Śląskiego

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

zaprasza

na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 07.03.2020 r. (sobota) o godzinie 10:00

w sali konferencyjnej im. prof. Zbigniewa Gburka

Centrum Reumatologii w Ustroniu, ul.Szpitalna 11

Program zebrania

  1. Wczesna diagnostyka SpA

dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik Centrum Reumatologii w Ustroniu

  1. Dawkowanie sekukinumabu w Programach Lekowych zgodnie z ChPL – co to oznacza w praktyce

dr n. med. Marcin Stajszczyk Centrum Reumatologii w Ustroniu

  1. Skieruj pacjenta na dobrą drogę od samego początku - opis pacjenta chorującego na zzsk leczonego sekukinumabem

dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel Centrum Reumatologii w Ustroniu

 

Po zakończeniu zebrania zapraszamy na poczęstunek

do Ogrodu Zimowego Szpitala

 

*** *** *** *** *** *** 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Kolejny komunikat dotyczący zebrania zamieścimy za 2 tygodnie. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany w programie zebrania, dołączymy stosowną informację.

Z wyrazami szacunku,

Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTR

 

*** *** *** *** *** *** 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

 

Serdecznie zapraszam na ostatnie w roku 2019 zebranie Sląskiego Oddziału PTR, które odbędzie się w sobotę 30 listopada o godz 10:00 w sali konferencyjnej im. Prof. Zbigniewa Gburka Centrum Reumatologii w Ustroniu.

Tematyka zebrania przedstawia się następująco:

      1/ "Choroba niedokrwienna serca - specyfika leczenia chorych z rzs"

           Prof. UJ dr hab.med. Andrzej Gackowski

           Prezentacja przypadku  dr n.med. Aleksandra Zoń-Giebel

      2/ "Problemy nefrologiczne u chorych z rzs"

          dr hab.med. Marcin Krzanowski

          Prezentacja przypadku dr n.med. Anita Tokarczyk-Knapik

 

Po zakończeniu naukowej części spotkania, zapraszam w imieniu Zarządu na poczęstunek w Ogrodzie Zimowym Szpitala.

 

Z pozdrowieniami

Anita Tokarczyk-Knapik

 

*** *** *** *** *** *** 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Zapraszam na zebranie powakacyjne Śląskiego Oddziału PTR w dniu 28.09.2019 (sobota) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej im. Prof. Zbigniewa Gburka w Centrum Reumatologii w Ustroniu.

Poruszanymi na zebraniu zagadnieniami będą problemy neurologiczne u pacjentów reumatologicznych. Gościem i Wykładowcą będzie Pan Doktor Witold Opiełka.

Dokładne tematy zostaną Państwu podane w kolejnym komunikacie.

Z pozdrowieniami,

Anita Tokarczyk-Knapik

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTR

*** *** *** *** *** *** 

 

Oddział Śląski PTR

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 Zarząd O/Ś PTR:


Prezes dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

 

Członkowie Zarządu:


Wiceprezes prof. dr hab.n.med. Eugeniusz Kucharz

Skarbnik dr n.med.Maciej Lewicki

Sekretarz lek.med. Elżbieta RIng

Opiekun Sekcji Społecznej - dr n. med. Aleksandra Zoń-Giebel

 

Komisja Rewizyjna:

lek.med. Rafał Kocur

dr n. med. Piotr Sikora

lek.med. Katarzyna Smolik

 

Delegaci na Walne Zebranie PTR:


1. prof. dr hab.n.med. Eugeniusz Kucharz
2. dr n. med. Anna Kotulska
3. dr hab.n.med. Przemysław Kotyla
4. dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik
5. dr n. med. Marcin Stajszczyk
6. dr n. med. Maciej Lewicki
7. dr n. med. Maria Głowacka
8. dr n. med. Wanda Lepiarz-Rusek

 

Adres siedziby O/Ś PTR:

Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Tel. 33/854-26-40
Fax 33/854-35-99
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr rachunku bankowego O/Ś PTR:
ING Bank Śląski
11 1050 1403 1000 0090 3005 3715