Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
  • bip

Modernizacja bloku operacyjnego Centrum Reumatologii

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej : X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania : 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia zrealizowało projekt pn. „ Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia”.
Celem inwestycji było zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych dzięki poprawie warunków higieniczno-sanitarnych i poprawie warunków pracy personelu oraz podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych. Realizacja projektu zapewni pełną funkcjonalność i niezawodność pracy bloku operacyjnego poprzez jego modernizację. Realizacja projektu była odpowiedzią na potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie niewystarczającego objęcia specjalistyczną opieką operacyjną w zakresie leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowych. Doposażenie przyspieszy proces diagnostyczny. Zastosowanie nowoczesnego, a przede wszystkim bezawaryjnego sprzętu medycznego umożliwi skrócenie czasu leczenia pacjenta do niezbędnego minimum i tym samym obniży koszty leczenia.

Dofinansowanie projektu z UE:


Wartość projektu: 11 867 576,95 zł


Dofinansowanie z EFRR : 10 079 076,41 zł


Wkład własny: 1 788 500,54 zł

31.12.2020
Zakończenie modernizacji bloku operacyjnego w ramach projektu pn. " Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia".
Koniec roku 2020 przyniósł oczekiwane zakończenie największej inwestycji realizowanej do tej pory w Centrum Reumatologii Sp. z o.o. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację ostatniej kondygnacji budynku szpitala, gdzie znajduje się oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz blok operacyjny. W miejscu starych sal oraz dzięki wykorzystaniu niezagospodarowanej dotychczas przestrzeni skrzydła C, stworzono zupełnie nowy, świetnie wyposażony blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią oraz pomieszczeniami bezpośredniego zaplecza w podziale na strefy tzw. "brudną" i "czystą".

06/07.2020

Prace, które przewidywał harmonogram drugiego etapu, zostały zakończone na przełomie czerwca i lipca.

Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ruszyła w listopadzie 2019 roku. Inwestycja przebiegała sprawnie, bez opóźnień (poniżej - zdjęcia z prac pierwszego etapu). Zgodnie z planem dwie nowe sale operacyjne miały być gotowe na przełomie czerwca i lipca.