Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
  • bip

Najczęściej zadawane pytania


Jakie skierowanie, i przez kogo wystawione, należy złożyć, ubiegając się o przyjęcie do oddziału rehabilitacji narządu ruchu?

Potrzebne jest skierowanie z poradni specjalistycznej: neurologicznej lub reumatologicznej lub rehabilitacyjnej lub urazowo-ortopedycznej. Może być również skierowanie po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym z oddziałów szpitalnych (na przykład: urazowo-ortopedycznego, reumatologicznego, czy neurochirurgicznego.

Czy, aby ustalić termin przyjęcia do szpitala, skierowanie trzeba dostarczyć wyłącznie osobiście?

Skierowanie można również dostarczyć listem poleconym lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy do dalszego kontaktu). Należy przy tym pamiętać, że przesyłając skierowanie e-mailem pacjent ma 14 dni na dostarczenie do Centrum Reumatologii oryginału skierowania.

Jakie są terminy przyjęć ze skierowaniami (w trybie pilnym i stabilnym) do poszczególnych oddziałów?

Czas oczekiwania na przyjęcie do oddziałów szpitala ulega zmianom, więc aby ustalić jakie są aktualnie terminy prosimy o kontakt telefoniczny: 501 690 656, 518 653 509 lub 33/854 26 40 wew. 210, 220 (przyjęcia na oddział reumatologii, oddział rehabilitacji narządu ruchu) oraz wew. 174, 374 (przyjęcia na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej).

Jak można sprawdzić, upewnić się, czy wyznaczony termin przyjęcia do szpitala nie został zmieniony?

Nie ma takiej potrzeby. O każdej zmianie terminu pacjent zostaje poinformowany telefonicznie, a w razie braku kontaktu telefonicznego jest wysyłany do niego SMS lub e-mail.

Czy mając skierowanie do oddziału reumatologicznego należy wziąć ze sobą strój kąpielowy?

Aktualnie pacjenci oddziału reumatologicznego nie mają zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym ćwiczeń w basenie.

Czy, a jeśli tak - to gdzie, trzeba wykonać test na COVID-19 przed planowym przyjęciem do szpitala?

Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami, testy na COVID-19 nie są wykonywane przed przyjęciem do szpitala.

W jakich godzinach - w Izbie Przyjęć - są przyjmowani pacjenci do poszczególnych oddziałów szpitala i czy należy być na czczo?

Pacjenci ze skierowaniami do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej przyjmowani są od 6:30 do 8:00, ze skierowaniami do oddziału reumatologii - od 8:00 do 9:00, a do oddziału rehabilitacji narządu ruchu - od 9:00 do 10:00. W oddziałach reumatologicznych IIA oraz IIB są wykonywane badania w dniu przyjęcia do szpitala, więc pacjent tam przyjmowany musi być na czczo - o czym jest informowany ze stosownym wyprzedzeniem.

Czy w dniu przyjęcia do szpitala pacjenci są objęci ulgą przy korzystaniu z parkingu?

Pacjentom przyjmowanym danego dnia do oddziałów szpitalnych (jak i osobie odbierającej pacjenta wypisywanego ze szpitala) przysługuje możliwość bezpłatnego wjazdu na parking przy Izbie Przyjęć.

Czy na czas pobytu w szpitalu pacjent może zostawić samochód na przyszpitalnym parkingu i jaki jest tego dzienny koszt?

Tak, opłata wynosi 10 zł za dzień. Osoby, które odwiedzają pacjentów i korzystają z parkingu płacą 2,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania (postój do 15 minut jest bezpłatny).

Czy pacjent przyjmowany do waszego szpitala musi zostawić w depozycie „całe ubranie”, w którym przyszedł?

Nie, w depozycie trzeba zostawić buty, pustą walizkę (torbę) oraz kurtkę (wierzchnie okrycie). Resztę ubrań pacjent przepakowuje i zabiera ze sobą na oddział.

Iluosobowe są pokoje pacjentów, czy w każdym z nich jest łazienka i TV, czy można zarezerwować konkretny pokój?

Pokoje są dwu- i trzyosobowe, nie we wszystkich jest łazienka i TV. Nie ma rezerwacji pokoju.

Czy w oddziałach szpitala można korzystać z własnej kawy i herbaty, jest możliwość ich zaparzenia?

Tak, w wyznaczonych miejscach udostępnione są pacjentom czajniki. Można również skorzystać z usług kawiarni (czynna od 9:00), mieszczącej się na parterze szpitala.

Czy pacjenci mają bezpłatny dostęp do Wi-Fi?

Tak, aczkolwiek ze względu na lokalizację budynku szpitala (konfiguracja terenu górzystego) nie w każdym jego skrzydle jest możliwe korzystanie z Wi-Fi.

Jak długo trwa zwyczajowo pobyt w oddziale reumatologii?

O długości pobytu pacjenta w szpitalu decyduje lekarz prowadzący, uwzględniając analizę dokumentacji medycznej i wyników badań oraz stan ogólny pacjenta.

Czy pacjent może być wypisany ze szpitala w weekend lub dzień świąteczny?

Wypisanie pacjenta ze szpitala w weekendy bądź dni świąteczne jest możliwe tylko za zgodą kierownika oddziału.

Jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej, dotyczącej przebiegu leczenia w Centrum Reumatologii?

Chcąc uzyskać wyciąg, odpis, kopię lub wydruk dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia w poradniach naszego szpitala, pacjent (przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba) winien zgłosić się do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Centrum Reumatologii lub skontaktować się telefonicznie z Archiwum Zakładowym: tel. 33 854 26 40 wew. 308 (od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 14:00). W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia pacjent (jego przedstawiciel ustawowy bądź upoważniona przez niego osoba) winien złożyć w AOS Centrum Reumatologii wypełniony wniosek* o udostępnienie dokumentacji (wniosek* - do pobrania ze strony internetowej www.reumatologiczny.pl w zakładce DLA PACJENTÓW/UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) lub przesłać drogą e-mailową (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) prośbę o jej udostępnienie. Prośba powinna zawierać informacje dotyczące rodzaju dokumentacji medycznej (kartoteka z poradni, karta wypisowa z pobytu na oddziale, wyniki badań z konkretnego dnia), dane pacjenta: imię i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji, numer kontaktowy oraz określenie formy dostarczania dokumentacji - odbiór osobisty przez pacjenta (lub przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną), przesyłka za pobraniem lub w formie skanów na adres e-mailowy (dotyczy tylko kartotek z poradni do 3 wizyt). Udostępnianie wydruków lub kopii dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki. Udostępnienie odpisów lub wyciągów dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy ze względu na dużą ilość dokumentacji medycznej nie jest możliwe jej wydanie bez zbędnej zwłoki, pacjent informowany jest niezwłocznie o terminie udostępnienia dokumentacji. Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za zdjęcia RTG na płycie CD dostępny jest na stronie internetowej www.reumatologiczny.pl w zakładce USŁUGI.

Gdzie należy kierować prośbę o zmianę terminu przyjęcia do szpitala?

Prosimy o kontakt telefoniczny 33 854 26 40 wew. 210, 220 (Przyjęcia do Szpitala) lub o przesłanie prośby e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakich godzinach lekarze przyjmują w poradniach i jak można się zarejestrować?

Zapisu do poradni można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerem tel.: +48 33/854-26-40, zgodnie z zapowiedzią 8 i wew.333 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00., lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy kontakcie e-mailowym prosimy o podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i nr. telefonu kontaktowego.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, czas oczekiwania na rozmowę telefoniczną może być dłuższy.

 Rejestracja

W dniu zgłoszenia się na wizytę do Poradni pacjent pierwszorazowy, zgłasza się do rejestracji w celu przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz upoważnienia bądź nie upoważnia nikogo do informacji o jego stanie zdrowia.

Prosimy zabrać ze sobą na wizytę całość posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz wyników badań laboratoryjnych i obrazowych.

Przy kolejnej wizycie pacjent rejestruje się samodzielnie w multimedialnym infokiosku.

Jakie usługi są oferowane?

To bardzo często zadawane, ale i bardzo ogólnie formułowane, pytanie, bez konkretnego wskazania zakresu usług (usługi są świadczone w poradniach, dziale fizjoterapii, pracowniach diagnostyki obrazowej, pracowni diagnostyki laboratoryjnej, archiwum - udostępnianie dokumentacji medycznej, itd.). Wyczerpujące informacje dotyczące naszej oferty - wraz z aktualnym cennikiem – dostępne są na stronie internetowej www.reumatologiczny.pl w zakładce USŁUGI, a także w zakładkach DLA PACJENTÓW, O SZPITALU.

Jaki jest koszt korzystania z przyszpitalnego parkingu podczas pobytu w poradni?

Osoby korzystające z parkingu płacą 2,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Postój do 15 minut jest bezpłatny.

Jak można uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej, dotyczącej przebiegu leczenia w poradniach Centrum Reumatologii?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliliśmy już wcześniej – w bloku pytań „Skierowanie, przyjęcie, pobyt w szpitalu, udostępnianie dokumentacji medycznej, zmiana terminu przyjęcia”.

Gdzie należy kierować prośbę o zmianę terminu przyjęcia do poradni?

Prosimy o kontakt telefoniczny 33 854 26 40 wew. 333 (rejestracja poradni AOS) lub o przesłanie prośby e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto kwalifikuje do uzyskania transportu sanitarnego i kto może wystawić zlecenie na taki transport?

Decyzję o tym, czy pacjent kwalifikuje się do uzyskania transportu sanitarnego podejmuje lekarz na podstawie oceny zdrowia pacjenta. Zlecenie na świadczenie pierwszorazowe w poradni specjalistycznej wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, na kolejne – dana poradnia. Gdy pacjent ma skierowanie do szpitala, zlecenie na transport do niego wystawia lekarz POZ. Transport do domu po odbyciu leczenia szpitalnego zapewnia szpital.

Kto może wystawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Takie orzeczenia wystawiają powiatowe/miejskie i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Czy można zmienić lekarza POZ?

Tak, ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do dokonania - nawet dwa razy w ciągu roku - bezpłatnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej (spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego). Każda kolejna zmiana lekarza POZ (pielęgniarki, położnej) związana jest z uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł - za wyjątkiem sytuacji, gdy powody zmiany powstały po stronie świadczeniodawcy (np. zaprzestanie udzielania świadczeń) lub związane są z nowym miejscem zamieszkania pacjenta.

Skarga: czego powinna dotyczyć, co zawierać, jak ją złożyć?

Przedmiotem skargi lub wniosku może być postępowanie świadczeniodawcy (np. szpitala, przychodni) w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim. Zastrzeżenia dotyczące sposobu leczenia pacjent powinien kierować w pierwszej kolejności do dyrektora szpitala, Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta (a w razie niezadowolenia z przebiegu rozpatrzenia skargi – do Rzecznika Praw Pacjenta), rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ, mając jednocześnie na uwadze, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych podczas leczenia przez lekarzy. Skarga powinna zawierać dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) oraz świadczeniodawcy, którego dotyczy, precyzyjny opis zdarzenia i własnoręczny podpis (lub elektroniczny). Jeśli skarga składana jest w imieniu osoby trzeciej, trzeba dołączyć do niej pisemne upoważnienie.

Jak postąpić, gdy Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy (e-WUŚ) nie potwierdza naszego prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ?

Co może być przyczyną tego, że e-WUŚ nie potwierdza (świeci się na czerwono) prawa do świadczeń? Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez właściwe instytucje do bazy NFZ lub osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Prawo do bezpłatnego leczenia (tak osoby ubezpieczonej, jak i zgłoszonych przez nią osób) należy więc sprawdzić u płatnika składek. I tak: pracownik powinien to sprawdzić u swego pracodawcy; przedsiębiorca – w ZUS; rolnik wraz z domownikami – w KRUS; osoba zatrudniona na umowę-zlecenie – u zleceniodawcy; emeryt i rencista – w ZUS, KRUS, WBE/ZER; osoba pobierająca zasiłek (lub świadczenie) przedemerytalny(e) – w ZUS; osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej; osoba z wydaną decyzją na mocy art. 54 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; osoba ubezpieczająca się dobrowolnie – w NFZ; osoba bezrobotna – w Urzędzie Pracy.