Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 854 26 40
Adres

Adres

Szpitalna 11, Ustroń
 • bip

Publikacje naukowe

Nasi lekarze są aktywni także naukowo. Ich publikacje ukazują się zarówno w branżowych pismach krajowych, jak i zagranicznych

Dr n. med. Krystyna Pethe-Kania

 1. K. Pethe-Kania, J. Sadlik, Z. Gburek: Metaanalysis of Patiens with Reiter’s syndrome, The European League Against Rheumatism, EULAR,97, Vienna, Austria, Nov. 19-22, 1997, p. 490
 2. K. Pethe-Kania, J.Sadlik, Z.Gburek: Losy chorych z zespołem Reitera, Reumatologia 1998, 36, ss. 356-365
 3. J. Sadlik, K. Pethe-Kania, Z. Gburek: „Sjögren’s syndrome in Rheumatologic Clinic”, 2nd Central European Congress of Rheumatology under patronage of EULAR, 13-16 May, 1998, Warszawa, p. 246
 4. K. Pethe-Kania, J. Sadlik, Z. Gburek: Osteoporoza w chorobach reumatycznych, X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, IV Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 23-26 wrzesień, 1999, p. 37
 5. Straszecka, J. Goździk, Z. Gburek, K. Pethe-Kania, E.J. Kucharz: Profesjonalne wsparcie społeczne w ocenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz sklerodermię układową, XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Wrocław, 15-18 czerwca 2000, s. 281
 6. K. Pethe-Kania: Zespół Reitera – wieloletnie obserwacje, Reumatologia, 2005, 43; 5: ss. 243-251
 7. K. Pethe-Kania, Z. Kidoń, D. Kania: Nowoczesna metoda oceny wyników rehabilitacji chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Rehabilitacja w praktyce, nr 4 2007, ss. 41-44
 8. Z. Kidoń, K. Pethe-Kania, D. Kania: Wykorzystanie platformy stabilograficznej do oceny stanu chorego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, vol. 54, nr 2, 2008, ss. 71-75
 9. Z. Kidoń, D.Kania, J.Fiołka, K.Pethe-Kania: Stanowisko stabilograficzne do oceny stanu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11, 2008, ss. 253-258
 10. K. Pethe-Kania, D.Kania, J.Opara, Z.Kidoń, E.Filipiak: Badanie nad posturometrią u osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego- wyniki wstępne, I Śląskie Sympozjum Reumatologii i Rehabilitacji 14-15 kwietnia 2011, Ustroń
 1. T. Łukaszewicz, Z. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania: Ocena symetrii postawy z wykorzystaniem miar stopnia symetrii bilateralnej i obrotowej trajektorii stabilograficznej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 7, 2013, ss. 197-201
 1. Z. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania: Stabilografia nadążna w procesie przywracania symetrii postawy, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 9, 2013, ss. 87-93
 1. K. Pethe-Kania, H. Wawrzyk-Uchrońska, J. Opara: Fizjoterapia w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, Rehabilitacja w praktyce, 1/2013 , ss. 44-48
 1. K. Pethe-Kania: Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy , Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, IV Śląskie Spotkania Reumatologiczne, 22-24 października 2015r, Wisła.
 1. T. Łukaszewicz, D. Kania, Z. Kidoń, K. Pethe-Kania: Ocena symetrii postawy w teście stabilografii nadążnej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 1, 2014, ss. 51-55
 2. T. Łukaszewicz, D. Kania, Z. Kidoń, K. Pethe-Kania: Posturographic methods for body posture symmetry assessment, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 63, No. 4, 2015, pp. 907-917
 3. T. Łukaszewicz, Z. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania: Postural symmetry evaluation based on shape analysis of directionally modified follow-up posturographic trajectory, Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 22, No. 5, 2016, pp. 84-88
 4. K. Pethe-Kania, J. Opara, D. Kania, Z. Kidoń, T. Łukaszewicz: The follow-up posturography in rehabilitation after total hip arthroplasty, Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 19, No. 1, 2017, pp.97-104
 5. T. Łukaszewicz, Z. Kidoń, D. Kania, K. Pethe-Kania: Postural symmetry evaluation using phase approximations of the follow-up CoP trajectories (Ocena symetrii postawy za pomocą przybliżeń fazowych dalszych trajektorii CoP) -  opublikowano Taylor & Francis Online wrzesień 2020, kliknij TUTAJ 
 6. T. Łukaszewicz, D. Kania, Z. Kidoń, K. Pethe-Kania Postural symmetry evaluation based on the analysis of temporary and average CoP displacements registered during the follow-up posturography - opublikowano IEEE Xplore, grudzień 2019. 

   

  Dr n. med. Maciej Lewicki:

   

  1. Lewicki M., Dykowska G., Gołębiak I. Przygotowanie zawodowe lekarza rezydenta do realizacji zadań w zespole terapeutycznym podmiotu leczniczego w świetle wybranych aktów prawnych. W: Wybrane Zagadnienie z bezpieczeństwa pacjenta. Część 1; Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2019, s. 96.
  2. Lewicki M, Korzonkiewicz A. Ocena entesitis w rezonansie magnetycznym. W: Diagnostyka obrazowa chorób reumatycznych i monitorowania leczenia biologicznego. Tom 2. Via Medica, Gdańsk 2020; s. 66.
  3. Lewicki M, Kotyla PJ. Zastosowanie ultrasonografii do oceny aktywności choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych inhibitorami kinaz janusowych. W: Diagnostyka obrazowa chorób reumatycznych i monitorowania leczenia biologicznego. Tom 3. Via Medica, Gdańsk 2022; s. 59.
  4. Lewicki M, Kotyla P. Nowotwory stawów i tkanek okołostawowych. W: Stany nagłe w reumatologii. Choroby nieoczywiste w reumatologii. Tom 3. Kotyla P red. Via Medica, Gdańsk 2023; s. 455.

   

  Dr n. med. Marcin Stajszczyk:

   

  1. Batko B, Jeka S, Wiland P, Brzosko M, Samborski W,Stajszczyk M, Chudek J, Żuber Z. Deep dive into achieving the therapeutic target: results from a prospective, 6‑month, observational study nested in routine rheumatoid arthritis care. Pol Arch Intern Med. 2022; 132: 16244.
  2. Stajszczyk M, Jeka S, Juś A, Pawlak-Buś K. Tocilizumab as a first-line biologic treatment in rheumatoid arthritis patients - the impact of concomitant methotrexate treatment and Rheumatic Disease Comorbidity Index on the clinical response - results from the multicenter observational ACT-POL study. 2022; 60: 92-100.
  3. Stajszczyk M, Świerkowska G, Smolik K, Domysławska I, Charkiewicz K, Samborski W.The perspective of Polish patients with rheumatoid arthritis - treatment expectations, patient-reported outcomes, and digital literacy (the SENSE study). 2023; 61: 331-338.
  4. Stajszczyk M et al.: Budget impact analysis and treatment availability with biosimilar TNF inhibitors in rheumatic diseases in Poland: real-world evidence using a nationwide database. Ann Rheum Dis. 2023; 82(9):1171-1180.